Logo Universiteit Utrecht

Babylab Utrecht

Research

De invloed van prosodie op de woordenschat ontwikkeling

DSC_0011Ouders praten vaak op een bepaalde manier tegen hun baby of kind, zogenaamde ‘kind-gerichte spraak’. Vergeleken met spraak die gericht is op volwassenen (volwassene-gerichte spraak), is kind-gerichte spraak hoger van toon, duren de klanken langer en is het toonhoogte berDSC_0006eik groter.

Dit fenomeen is in verschillende talen gevonden, waaronder Engels, Nederlands, Japans en Chinees. Bovendien is het zo dat jonge kinderen, zelfs pasgeboren baby’s, kind-gerichte spraak prefereren over volwassene-gerichte spraak.

Het is al lang gesteld dat kind-gerichte spraak taalontwikkeling faciliteert. Bijvoorbeeld, een studie heeft aangetoond dat Engels-lerende jonge kinderen die meer kind-gerichte spraak hoorden wanneer zij één jaar waren, een grotere woordenschat hadden in hun tweede levensjaar. Een andere studie toonde aan dat kinderen van 21 maanden oud alleen succesvol woorden leren met kind-gerichte spraak en dat pas op de leeftijd van 27 maanden ze beide registers kunneDSC_0021n gebruiken voor het leren van nieuwe woorden. Echter, het is niet bekend op welke manier kind-gerichte spraak precies een rol speelt in de woordenschat ontwikkeling van kinderen. Het doel van dit project is het onderzoeken van de rol van kind-gerichte spraak in het leren van nieuwe woorden bij kinderen van 18 en 24 maanden oud.

Alhoewel kind-gerichte spraak in meerdere talen voorkomt, zijn er per taal en cultuur verschillen te zien. Tot nu toe hebben de meeste studies Engelse kind-gerichte spraak onderzocht. InDSC_0038 deze studie nemen we een taalvergelijkend perspectief, en vergelijken we Nederlandse en Chinese kind-gerichte spraak onder dezelfde experimentele settings.

Informatie