Logo Universiteit Utrecht

Babylab Utrecht

Experimenten

De ABC-studie: waarneming van toonhoogte bij baby’s

In dit onderzoek kijken we naar de waarneming van toonhoogte bij Nederlandse baby’s. Eerder onderzoek uit ons eigen lab door Liquan Liu en René Kager heeft uitgewezen dat baby’s die Nederlands als moedertaal leren zulke Chinese toonverschillen op jonge leeftijd (circa 5 maanden) goed kunnen onderscheiden, daarna (rond 10 maanden) niet meer, maar nog later (circa 17 maanden) krijgen zij hun gevoeligheid voor toon weer gedeeltelijk terug. Dit verrassende “aan-uit-aan”-verloop van de toonwaarneming is anders dan het typische “aan-uit”-verloop voor klinkers en medeklinkers, wat de vraag oproept of het patroon specifiek is voor Nederlandse baby’s of dat het een algemener, taalonafhankelijk verschijnsel betreft.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft ons Utrechtse babylab zich aangesloten bij een internationaal consortium van babylabs van over de hele wereld. Het doel is om te kijken hoe toonwaarneming zich ontwikkelt bij baby’s met maar liefst 9 verschillende moedertalen, die zullen worden getest in drie leeftijdsgroepen: 5, 10 en 17 maanden. De uitkomsten van het onderzoek zullen hopelijk inzicht geven in de ontwikkeling van klankwaarneming bij baby’s in relatie tot hun taalaanbod (soort moedertaal, een- of tweetalig).

Het onderzoek is een kijk- en luistertaak en zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.

Welke kinderen kunnen meedoen?
We zijn op zoek naar kinderen die thuis alleen Nederlands leren en een leeftijd hebben van 5, 10 of 17 maanden. Geïnteresseerd? Meld uw kindje nu aan via het online inschrijfformulier!