Babylab voor Taalonderzoek

Experimenten

Hoe leren baby’s nieuwe klanken?

Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met leren lezen en spellen. Hoewel dyslexie primair een lees- en spellingsprobleem is, zijn er veel aanwijzingen dat de eerste problemen ontstaan in de ontwikkeling van de spraakwaarneming in de voorschoolse periode. Het lijkt erop dat kinderen die later dyslexie blijken te hebben moeite hebben met het onderscheiden en herkennen van spraakklanken. Een mogelijk gevolg daarvan is dat kinderen moeite hebben met het leren van de relaties tussen de spraakklanken en de geschreven vorm, de letters.

Dyslexie wordt overgedragen van generatie op generatie. Kinderen met een dyslectische ouder hebben een 3 tot 4 keer grotere kans zelf ook dyslectisch te zijn dan kinderen bij wie dyslexie niet in de familie voorkomt. We noemen dat een ‘familiair risico’ (FR). Dankzij dit familiaire risico kunnen voorlopers van dyslexie, zoals de spraakwaarneming, onderzocht worden lang voordat kinderen leren lezen en schrijven.

Op dit moment onderzoeken we in het Babylab hoe baby’s de klanken van hun moedertaal leren. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat baby’s van 8 maanden oud klanken leren door de klanken die in hun omgeving voorkomen als het ware te tellen. Alle mogelijke uitspraken van een klank /e/ door dezelfde persoon én door andere personen worden door de luisteraar wel waargenomen als dezelfde /e/. Dit is best bijzonder, omdat deze klanken in werkelijkheid van elkaar verschillen in de precieze eigenschappen. Sommige van die realisaties van klanken komen veel vaker voor dan andere: een klank heeft dus zijn eigen patroon van voorkomen in de omgevingstaal.

Of baby’s met een risico op dyslexie dezelfde gevoeligheid hebben voor deze patronen is nog niet eerder onderzocht. Wel weten we dat zij minder goed klanken van elkaar kunnen onderscheiden. Wij onderzoeken nu of dit (mede) komt door een verminderd vermogen om die patronen op te pikken. Het onderzoek is een kijk- en luistertaak van 10 minuten en u bent maximaal 30 minuten in het lab.

Welke kinderen kunnen meedoen?
Wij zijn op zoek naar eentalige baby’s van 8 maanden oud, waarvan één of beide ouders dyslexie hebben. Ook baby’s zonder dyslectische ouders kunnen meedoen

Geïnteresseerd?
Meld uw kindje nu aan via het online inschrijfformulier!