Babylab voor Taalonderzoek

Experimenten

Hoe leren peuters nieuwe klanken en woorden?

Bij het leren van een taal is het leren van de moedertaalklanken belangrijk. In het eerste levensjaar leren kinderen verschillende klanken onderscheiden van elkaar. Rond de leeftijd van 1,5 jaar groeit het woordenschat, waarbij de kennis van deze klanken van pas komt.

In dit onderzoek kijken wij naar de waarneming van klanken en hoe dit in verband staat met het leren van nieuwe woorden. We maken hierbij een vergelijking tussen het leerpatroon van kinderen met een familiair risico op dyslexie en kinderen zonder dit risico.

Het onderzoek is een kijk- en luistertaak waarbij u twee keer wordt uitgenodigd om naar het lab te komen. In dit onderzoek krijgt uw peuter een speciaal mutsje op terwijl er kinderliedjes en niet-bestaande woordjes te horen zijn. Tijdens het grootste deel van het onderzoek kan uw peuter gewoon lekker spelen met het aanwezige speelgoed, om de aandacht zo veel mogelijk van het mutsje af te leiden.

Heeft u of uw partner dyslexie, en hebben jullie een kindje van (bijna) deze leeftijd? Geef uw kindje nu op via het online inschrijfformulier!