Babylab voor Taalonderzoek

Aanmelden

 

In het Babylab vinden continu verschillende onderzoeken plaats met kinderen vanaf 4 maanden oud. U kunt uw kind al opgeven vanaf de geboorte. Mensen die met hun kindje willen deelnemen aan ons onderzoek kunnen zich opgeven via het online inschrijfformulier. U kunt uw kind uitschrijven of uw gegevens wijzigen via de selfservice pagina.

Opslag van de aanmeldgegevens

Wanneer u uw kind heeft aangemeld komen de gegevens die u heeft ingevuld in het aanmeldformulier in een algemeen databestand van het Babylab voor Taalonderzoek. Op het moment dat er een nieuw onderzoek van start gaat en er proefpersonen nodig zijn, worden de kinderen met de juiste leeftijd met behulp van een computerprogramma geselecteerd. De medewerker die contact opneemt met de ouders krijgt zo alleen díe gegevens te zien die nodig zijn om te bellen en een afspraak te maken. Er zal dus contact met u gezocht worden op het moment dat er een onderzoek loopt waaraan uw kind kan meedoen.

Het bezoek aan het lab

De duur van het bezoek aan het lab is afhankelijk van het onderzoek waar u aan deelneemt. Wanneer er contact met u opgenomen wordt voor deelname, zult u te horen krijgen wat het onderzoek inhoudt en hoelang het zal duren. Wanneer u naar het lab komt, wordt voorafgaand aan de procedure uitgelegd wat er verwacht wordt van u en uw kind. Uiteraard kunt u vragen stellen aan het begin en het einde van de sessie.  Bij deelname ontvangt uw kind een kleine verrassing. Parkeer- en reiskosten worden vergoed tot een bepaald maximum bedrag (meestal 5 euro).

Meer informatie?

Mocht u meer willen weten voordat u zich opgeeft om mee te doen, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar babylab.ilslabs@uu.nl.

Ander onderzoek bij de Universiteit Utrecht

Behalve in ons Babylab wordt er bij de Universiteit Utrecht nog veel meer interessant onderzoek uitgevoerd, waarbij hulp van kinderen en volwassenen nodig is. Informatie over lopend onderzoek kunt u vinden op www.uu.nl/onderzoek/doe-mee-aan-onderzoek.

Bedankt!

Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw deelname! Zonder uw hulp en die van uw kind komen wij niet verder met ons onderzoek en blijven veel interessante vragen over de taalontwikkeling van kinderen onbeantwoord.