Babylab voor Taalonderzoek

Eye-tracking

Wat is eye-tracking?

Tijdens een eye-tracking experiment worden de oogbewegingen van de proefpersoon met behulp van een computer gevolgd. De computer registreert deze oogbewegingen en slaat de kijktijden automatisch op. Dit gebeurt met behulp van een kastje dat voor het beeldscherm geplaatst is. Doordat de computer de oogbewegingen nauwkeurig kan volgen, kan automatisch geregistreerd worden waar, wanneer en hoelang iemand ergens naar kijkt. Op deze manier kunnen de aandacht en interesse van kinderen voor spraak en afbeeldingen gemeten worden.

In onderstaande video ziet u hoe een bezoek aan het Babylab en deelname aan een eye-tracking experiment verloopt. Onder de video kunt u meer informatie vinden over de eye-tracking procedure.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek vindt plaats in een aparte onderzoeksruimte,  met daarin een tafel, een stoel en een computer. Uw kind zit, afhankelijk van de leeftijd, in een autostoeltje dat bij u op schoot gezet wordt, of in een kinderstoel, terwijl u ernaast zit. Op deze manier kan het kind goed naar het beeldscherm kijken, en kunnen zijn/haar oogbewegingen goed gemeten worden. Voorafgaand aan het onderzoek worden de oogbewegingen eerst ‘gekalibreerd’. Dit betekent dat de computer registreert waar de ogen (en met name de pupil) van het kind zich bevinden en hoe ze zich verhouden tot het beeldscherm, zodat tijdens het experiment zo nauwkeurig mogelijk gemeten kan worden waar het kind naar kijkt. De computer kalibreert de oogbewegingen door middel van ‘kalibratiepunten’ op het scherm. Dit zijn visuele en auditieve aandachtstrekkers – bijvoorbeeld een afbeelding van een poppetje met een rinkelend geluid – waardoor de aandacht van het kind naar deze verschillende punten getrokken wordt.

De oogbewegingen van het kind worden gekalibreerd. Fotograaf: Ed van Rijswijk

De oogbewegingen van het kind worden gekalibreerd. Fotograaf: Ed van Rijswijk

Na het kalibreren begint het experiment, wat meestal bestaat uit het aanbieden van verschillende geluiden of soorten spraak, gecombineerd met verschillende afbeeldingen op het scherm. Tijdens dit onderzoek registreert de computer continu waar het kind precies naar kijkt, en op welk moment. De ouder heeft gedurende het hele experiment een koptelefoon op, om te voorkomen dat hij/zij het kind (on)bewust beïnvloedt.

Waarom eye-tracking?

Oogbewegingen zijn bijzonder waardevol in taalonderzoek bij zeer jonge kinderen, omdat zij één van de weinige gedragsuitingen zijn die al vanaf de geboorte vertoond en gecontroleerd kunnen worden. Oogbewegingen zijn snel en vereisen geen controle over het hoofd, waardoor zij al vanaf de geboorte veel informatie kunnen verschaffen over de interesse en waarneming van kinderen. Hoewel andere onderzoeksmethoden in het Babylab ook kijktijden meten, zoals de Visual Fixation taak, is de eye-tracking methode de enige methode die ook kan registreren waar het kind precies naar kijkt.

Is het schadelijk voor mijn kind?

Eye-tracking is een veilige, niet-invasieve methode waarbij de oogbewegingen van buitenaf door de computer geregistreerd worden. Tijdens een eye-tracking experiment zit uw kind echter vrij dicht op een beeldscherm, wat door ouders wellicht als vervelend ervaren kan worden. De eye-trackingonderzoeken in het Babylab zijn echter altijd van zeer korte duur (max. 10 minuten), waardoor de risico’s van het licht van het beeldscherm – zowel op de korte als op de lange termijn – nihil zijn.

Fotograaf: Ed van Rijswijk

Fotograaf: Ed van Rijswijk

Wat kunnen we met de resultaten?

De eye-trackingmethode wordt toegepast in diverse onderzoeken. Zo kan met de methode bekeken worden hoe goed kinderen van een bepaalde leeftijd het verschil kunnen horen tussen verschillende spraakfragmenten of taalklanken, of in hoeverre ze een voorkeur hebben voor een bepaalde soort spraak.