Babylab voor Taalonderzoek

Headturn Preference

De Headturn Preference Procedure (HPP) is een methode die veel lijkt op de Visual Fixation Procedure (VFP). Beide methodes meten de taalkennis van kinderen door te kijken naar hun interesse voor bepaalde geluiden. In tegenstelling tot de VFP, echter, wordt de HPP voornamelijk gebruikt om te kijken naar kennis van grammatica of naar hun voorkeur voor bekende of onbekende geluiden.

Wat is de Headturn Preference Procedure?

De HPP is een onderzoeksmethode waarbij door middel van kijkgedrag wordt onderzocht hoeveel kinderen al van een taal weten. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat kijken naar bepaalde stimuli gelijk staat aan de interesse die ze voor deze stimuli hebben. Tijdens de HPP worden er zowel van de linker- als van de rechterkant geluiden afgespeeld, waarbij gemeten wordt hoelang het kind naar beide kanten kijkt. Door de aandacht voor bepaalde geluiden te vergelijken met de aandacht voor andere geluiden, kan onderzocht worden of kinderen een bepaalde voorkeur hebben voor de afgespeelde geluiden. Hiermee kan bijvoorbeeld onderzocht worden of kinderen grammaticale fouten in zinnen kunnen ontdekken (wanneer ze liever kijken naar de zinnen zonder fouten), of op welke leeftijd kinderen het klemtoonpatroon uit hun moedertaal kunnen herkennen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Tijdens het onderzoek zit u in een driewandige, prikkelarme cabine met uw kind op schoot. Voor u is een groen lampje aan de muur bevestigd, en links en rechts van u een rood lampje. Boven het groene lampje is een camera bevestigd, waarmee het kijkgedrag van uw kind geregistreerd kan worden. Zodra het onderzoek start, begint het groene lampje licht te geven. Wanneer uw kind naar het groene lampje kijkt, gaat dit lampje uit en begint één van de twee rode lampen aan de zijkant te knipperen. Dit gaat gepaard met bepaalde geluiden, die door een niet-zichtbare speaker onder het lichtgevende lampje afgespeeld worden. Ondertussen houdt de onderzoeker in een andere ruimte bij hoelang het kind naar het desbetreffende lampje kijkt, door middel van een knoppenbox. Wanneer uw kind langer dan twee seconden wegkijkt, stopt het geluid en gaat het lampje uit. Vervolgens begint het groene lampje weer te branden, en begint de procedure weer overnieuw.

Tijdens het experiment krijgt u een koptelefoon op, om te voorkomen dat u de reactie van uw kind op de verschillende geluiden (bewust of onbewust) beïnvloedt. Het onderzoek zelf duurt doorgaans rond de 5-10 minuten.

Waarom HTP?

HPP is een kortdurende, weinig belastende procedure die wereldwijd veel toegepast wordt bij onderzoek met kinderen. Het voordeel van HPP is dat het goed gebruikt kan worden bij kinderen vanaf een heel jonge leeftijd. De procedure is met name geschikt voor onderzoeken met kinderen tussen 6 en 9 maanden oud, maar kan ook bij oudere en (iets) jongere kinderen toegepast worden. Dankzij de HPP kunnen we belangrijke dingen te weten komen over de taalontwikkeling van kinderen, nog vóórdat ze taal kunnen produceren.

Is het schadelijk voor mijn kind?

De Headturn Preference procedure is niet schadelijk voor uw kind. De onderzoeker houdt u en uw kind gedurende het hele onderzoek in de gaten via de camera. Wanneer blijkt dat uw kind verzet vertoont, bijvoorbeeld door te gaan huilen, zal het onderzoek altijd afgebroken worden.

Wat kunnen we met de resultaten?

De HPP wordt gebruikt om een breed scala aan onderzoeksvragen over taalontwikkeling te beantwoorden. Zo is met behulp van HPP al onderzocht of kinderen makkelijker nieuwe woorden herkennen in kindgerichte spraak dan in volwassengerichte spraak, en vanaf welke leeftijd kinderen weten hoe woorden moeten worden uitgesproken. In het Babylab is met behulp van deze methode aangetoond dat baby’s het verschil kunnen horen tussen zinnen die grammaticaal correct zijn opgebouwd en zinnen die grammaticaal niet correct zijn. De HPP is dus een belangrijke methode om te onderzoeken wanneer kinderen bepaalde patronen in hun moedertaal leren.