Babylab voor Taalonderzoek

Overzicht

In het Babylab Utrecht wordt onderzoek gedaan naar de taalontwikkeling van jonge kinderen. Hiervoor worden veel verschillende (luister)experimenten afgenomen.

Kijk- en luistergedrag

Onderzoek met jonge kinderen vraagt om een andere benadering dan onderzoek met volwassenen. Daarom maken we in het Babylab Utrecht gebruik van speciale onderzoekmethodes. Vaak wordt bij de experimenten in het Babylab Utrecht bijvoorbeeld gekeken naar de kijktijden van een kind als reactie op verschillende afbeeldingen, geluiden en klanken. Wij gaan ervan uit dat de kijktijd – hoe lang een kind naar een object blijft kijken – een weerspiegeling is van de aandacht en interesse dat het kind voor dit object heeft. Zodra een kind de interesse voor een afbeelding verliest, zal hij/zij op zoek gaan naar iets anders interessants om naar te kijken. Als wij de afbeelding dan veranderen en het kind kijkt opnieuw naar het scherm, gaan wij er vanuit dat het kind het verschil tussen de eerste en tweede afbeelding herkent. Op die manier kunnen wij vaststellen of een kind al onderscheid maakt tussen verschillende klanken en afbeeldingen.

Hersenonderzoek

Een andere manier om de taalvaardigheid te meten van kinderen die nog niet kunnen spreken, is door middel van hersenonderzoek. In het Babylab Utrecht maken we hiervoor gebruik van EEG, waarbij de hersengolven van kinderen worden gemeten met behulp van een speciale muts. Dit is een veilige en niet-invasieve methode, en geeft ons grote inzichten in het brein van  jonge kinderen. Zo kunnen we met EEG bijvoorbeeld onderzoeken of de hersenen anders reageren wanneer een kind nieuwe klanken hoort, of wat er gebeurt wanneer kinderen nieuwe woorden leren.

Taakjes in spelvorm

Naast het meten van kijktijden en hersenonderzoek wordt er in het Babylab ook met andere methoden gewerkt, bijvoorbeeld waarbij het kind een taakje op een computer maakt, of waar het spreken van een kind wordt opgenomen. Op deze manier kunnen we de taalontwikkeling op verschillende manieren in kaart brengen.

Om het bovenstaande uit te kunnen voeren, hebben we verschillende labs en methoden in het Babylab Utrecht, namelijk: