Babylab voor Taalonderzoek

Ons team

Directeur

Prof. Dr. Frank Wijnen (e-mailwebsite) is het hoofd van de onderzoeksgroep en tevens directeur van het babylab. Zijn belangstelling gaat uit naar twee verwante psycholinguïstische vraagstukken: (1) wat zijn de (neurocognitieve) processen die ten grondslag liggen aan het leren van een taal? (2) Hoe hangt het verwerven van taalkennis samen met het (leren) gebruiken van deze kennis, d.w.z. verwerking/begrip en productie? Door te kijken naar stoornissen in de taalfuncties probeert hij een antwoord te vinden op deze vragen, en een bijdrage te leveren aan diagnostiek van o.a. dyslexie, specifieke taalontwikkelingsstoornis en stotteren.


Labmanagement

Dr. Desiree Capel (e-mailwebsite) werkt als Manager van het Babylab Utrecht. Op 14 december 2018 is zij gepromoveerd op het proefschrift Sequential learning, domain generality, and developmental dyslexia. Daarvoor heeft zij baby’s én volwassenen met en zonder (risico op) dyslexie onderzocht op hun gevoeligheid voor zgn. overgangswaarschijnlijkheden in reeksen elementen in verschillende domeinen. De overgangswaarschijnlijkheid is een maat voor de kans waarmee één element volgt op een ander element.


Babylab assistenten

Charlotte Koevoets (e-mail) is in september 2018 als stagiaire begonnen en is nu als student-assistent werkzaam bij het Babylab. Charlotte volgt momenteel de master ‘Meertaligheid en taalverwerving’ aan de Universiteit Utrecht. Binnen deze studie staat de verwerving van een eerste en tweede taal centraal en komen er verschillende invalshoeken aanbod bij het begrip ‘meertaligheid’. Charlotte is bij het Babylab betrokken bij verschillende onderzoeken. Zo kijkt zij naar het effect van sprekersvariatie op de perceptie van klanken bij jonge kinderen, maar ook naar vroege woordherkenning.


Babylab stagiaires

Maaike Smit (e-mail) loopt sinds november 2022 stage in het Babylab voor haar master Linguïstiek. Ze is geïnteresseerd in niet-typische taalontwikkeling en in het bijzonder naar dyslexie. Om zich hierin te verdiepen werkt ze mee aan twee projecten. Het eerste is dat van Dr. Maartje de Klerk waarin met een kijktijden-experiment gekeken wordt naar de ontwikkeling en herkenning van spraakklanken bij kinderen met een risico op dyslexie. Daarnaast schrijft ze haar scriptie bij het onderzoek van Dr. Ao Chen, waarbij EEG-data gebruikt wordt om te onderzoeken hoe kinderen de klanken van hun moedertaal waarnemen, hoe dit samenhangt met het leren van nieuwe woorden, en of dit anders gaat bij kinderen met een risico op dyslexie. Daarnaast werkt ze als onderzoeksassistent bij verschillende projecten van de ILS-Labs.


Onderzoeksgroep: “Language acquisition, processing and disorders

Prof. Dr. Aoju Chen (e-mail, website) doet onderzoek naar prosodie, taalontwikkeling en taalverwerking. Momenteel focust Aoju zich op de ontwikkeling van prosodie in peuters en schoolgaande kinderen, en op de individuele verschillen in deze ontwikkeling. Daarnaast bestudeert ze de verwerking van toonhoogte in het brein bij kinderen en volwassenen, en is ze geïnteresseerd in hoe prosodie in een tweede taal wordt aangeleerd en in de relatie tussen taalontwikkeling en morele ontwikkeling.


Prof. Dr. René Kager (e-mail, website) is hoogleraar fonologie en taalverwerving bij het ILS. Hij is hoofdonderzoeker voor de internationale ABC-studie in Utrecht.


Rachida Ganga (e-mail, website) doet haar promotieonderzoek naar de effecten van zwangerschapsdiabetes op de vroege taalontwikkeling. Dit doet ze onder andere in het Babylab, maar ook in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, waar de focus ligt op de taal- en spraakperceptie van pasgeboren baby’s. In het onderzoek in het Babylab wordt gekeken of baby’s, met en zonder blootstelling aan zwangerschapsdiabetes, op de leeftijd van 6 maanden vloeiende spraak in kleinere delen kunnen opbreken.