Babylab voor Taalonderzoek

Ons team

Directeur

Prof. Dr. Frank Wijnen (e-mailwebsite) is het hoofd van de onderzoeksgroep en tevens directeur van het babylab. Zijn belangstelling gaat uit naar twee verwante psycholinguïstische vraagstukken: (1) wat zijn de (neurocognitieve) processen die ten grondslag liggen aan het leren van een taal? (2) Hoe hangt het verwerven van taalkennis samen met het (leren) gebruiken van deze kennis, d.w.z. verwerking/begrip en productie? Door te kijken naar stoornissen in de taalfuncties probeert hij een antwoord te vinden op deze vragen, en een bijdrage te leveren aan diagnostiek van o.a. dyslexie, specifieke taalontwikkelingsstoornis en stotteren.


Labmanagement

Dr. Desiree Capel (e-mailwebsite) werkt als Manager van het Babylab Utrecht. Op 14 december 2018 is zij gepromoveerd op het proefschrift Sequential learning, domain generality, and developmental dyslexia. Daarvoor heeft zij baby’s én volwassenen met en zonder (risico op) dyslexie onderzocht op hun gevoeligheid voor zgn. overgangswaarschijnlijkheden in reeksen elementen in verschillende domeinen. De overgangswaarschijnlijkheid is een maat voor de kans waarmee één element volgt op een ander element.


Babylab assistent

Charlotte Koevoets (e-mail) is in september 2018 als stagiaire begonnen en is nu als student-assistent werkzaam bij het Babylab. Charlotte volgt momenteel de master ‘Meertaligheid en taalverwerving’ aan de Universiteit Utrecht. Binnen deze studie staat de verwerving van een eerste en tweede taal centraal en komen er verschillende invalshoeken aanbod bij het begrip ‘meertaligheid’. Charlotte is bij het Babylab betrokken bij verschillende onderzoeken. Zo kijkt zij naar het effect van sprekersvariatie op de perceptie van klanken bij jonge kinderen, maar ook naar vroege woordherkenning.


Babylab stagiaires

Mila Brandsen (e-mail) loopt sinds november 2023 stage bij het Babylab. Ze zit nu in het laatste jaar van de onderzoeksmaster Linguïstiek aan de Universiteit Utrecht. Bij het Babylab loopt Mila stage bij het promotieonderzoek van Iris van der Wulp over de invloed van muzikaliteit op de taalontwikkeling. Hierbij helpt ze met het inplannen en uitvoeren van EEG-experimenten bij baby’s en volwassenen.


Vera Verrijt (e-mail) is tweedejaars student van de onderzoeksmaster Linguïstiek. Binnenkort gaat zij beginnen met haar scriptieproject, waarbij zij EEG gaat gebruiken bij volwassenen. Om beter te worden in het werken met EEG werkt zij eerst mee bij twee EEG studies met baby’s. Zij vindt het nog leuker dan zij had verwacht om baby’s te onderzoeken in het Babylab: “Het is zo knap hoe snel baby’s een taal kunnen leren en ik ben erg benieuwd wat de uitkomsten gaan zijn van de lopende studies”.


Onderzoeksgroep: “Language acquisition, processing and disorders

Prof. Dr. Aoju Chen (e-mail, website) doet onderzoek naar prosodie, taalontwikkeling en taalverwerking. Momenteel focust Aoju zich op de ontwikkeling van prosodie in peuters en schoolgaande kinderen, en op de individuele verschillen in deze ontwikkeling. Daarnaast bestudeert ze de verwerking van toonhoogte in het brein bij kinderen en volwassenen, en is ze geïnteresseerd in hoe prosodie in een tweede taal wordt aangeleerd en in de relatie tussen taalontwikkeling en morele ontwikkeling.


Rachida Ganga (e-mail, website) doet haar promotieonderzoek naar de effecten van zwangerschapsdiabetes op de vroege taalontwikkeling. Dit doet ze onder andere in het Babylab, maar ook in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, waar de focus ligt op de taal- en spraakperceptie van pasgeboren baby’s. In het onderzoek in het Babylab wordt gekeken of baby’s, met en zonder blootstelling aan zwangerschapsdiabetes, op de leeftijd van 6 maanden vloeiende spraak in kleinere delen kunnen opbreken.


Iris van der Wulp (e-mail, website) doet haar promotieonderzoek naar de invloed van muzikaliteit op de taalontwikkeling. Om dit te onderzoeken gebruikt zij elektro-encefalografie (EEG) en kijkt ze hoe de hersenen reageren op taal en muziek. Zij doet niet alleen onderzoek in het Babylab, maar ook met volwassen deelnemers in het overkoepelende Institute for Language Sciences.