Babylab voor Taalonderzoek

Preferential Looking

De Preferential looking procedure (PLP) is een onderzoeksmethode waarmee diverse aspecten van taalontwikkeling kunnen worden onderzocht. Deze methode is met name geschikt voor onderzoek met peuters.

Wat is de Preferential Looking procedure?

Bij de PLP worden verschillende afbeeldingen getoond op een groot scherm, terwijl er woorden of zinnen afgespeeld worden door de luidsprekers. Eén van de afbeeldingen komt telkens overeen met wat er gezegd wordt. Door de kinderen te stimuleren om te kijken of wijzen naar het goede plaatje, kunnen onderzoekers erachter komen wat een kind al weet van een taal. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de huidige woordenschat, het leren van nieuwe woorden en naar kennis van zinsstructuren.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek vindt plaats in een cabine met een groot televisiescherm. Uw kind zit bij u op schoot met het gezicht naar de televisie gericht. Onder de televisie is een camera bevestigd, zodat de onderzoeker kan registreren waar het kind naar kijkt. Soms wordt het onderzoek voorafgegaan door een ‘leerfase’. In deze fase worden de stimuli aan het kind geïntroduceerd, zoals nieuwe woorden in het geval van een woordleerexperiment. Daarna volgt een ‘testfase’. In de testfase komen telkens twee (of in enkele gevallen drie) afbeeldingen op het scherm, één links en één rechts. Vervolgens wordt een woord of zin afgespeeld die overeenkomt met één van de twee afbeeldingen, waarbij aangegeven wordt dat het kind naar het goede plaatje moet kijken. De kijkrichting van het kind wordt geregistreerd door de onderzoeker en de camera.

Tijdens het experiment krijgt u een koptelefoon op, om te voorkomen dat u de reactie van uw kind op de verschillende geluiden (bewust of onbewust) beïnvloedt.

Waarom Preferential Looking?

De PLP is een betrouwbare methode die bijzonder geschikt is voor kinderen die al erg mobiel zijn maar nog niet zo goed kunnen praten, zoals peuters in de leeftijd van 14 tot 26 maanden. De procedure kan echter toegepast worden bij een veel bredere leeftijdsgroep, omdat de methode gemakkelijk aangepast kan worden aan de gewenste leeftijdscategorie. Het grote voordeel van deze methode is dat er voor de afname ervan niet veel ervaring nodig is, omdat het scoren pas na afloop plaatsvindt. Bovendien is deze methode bijzonder geschikt om te onderzoeken in welke situaties kinderen het makkelijkst een taal leren.

Is het schadelijk voor mijn kind?

De Preferential Looking procedure is niet schadelijk voor uw kind. De onderzoeker houdt u en uw kind gedurende het hele onderzoek in de gaten. Wanneer blijkt dat uw kind verzet vertoont, bijvoorbeeld door te gaan huilen, zal het onderzoek altijd afgebroken worden.

Wat kunnen we met de resultaten?

De PLP is uitermate geschikt om verschillende aspecten van taalverwerving mee te onderzoeken. In het Babylab is met behulp van deze methode bijvoorbeeld onderzocht of kinderen gemakkelijker nieuwe woorden oppikken uit kindgerichte spraak dan uit volwassengerichte spraak.