Logo Universiteit Utrecht

Babylab Utrecht

Babylab Nieuws

Onderzoekster Babylab ontvangt Veni-subsidie voor onderzoek naar dyslexie

Dr. Ao Chen, één van de onderzoeksters bij het Babylab Utrecht, heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de prestigieuze Veni-beurs ontvangen voor haar onderzoek in het Babylab.

Onderzoek naar dyslexie

Ao zal zich met haar onderzoek gaan richten op de relatie tussen de klankwaarneming van jonge kinderen en hun woordleervaardigheden. Zij is speciaal geïnteresseerd in kinderen die een risico op dyslexie hebben; dit zijn kinderen waarvan bij één van de ouders lees- en/of schrijfproblemen zijn vastgesteld. Dyslexie wordt gekenmerkt door een moeizame koppeling tussen de klank en de letter (de geschreven vorm van de klank). Onderzoek heeft aangetoond dat mensen (kinderen en volwassenen) met dyslexie ook moeite hebben met andere talige taken. Zo is vaak laten zien dat ze moeite hebben met met taken waarbij woorden in klanken gehakt moeten worden (het aaneen gesproken woord kat moet worden k-a-t) of bijvoorbeeld juist aan elkaar geplakt moeten worden (k-a-t wordt kat). Eerder onderzoek heeft ook al aangetoond dat mensen met dyslexie een andere klankwaarneming hebben dan mensen zonder dyslexie. Zo is gevonden dat mensen met dyslexie bijvoorbeeld gevoeliger zijn voor klanken die niet in de moedertaal voorkomen. Ook hebben verschillende studies laten zien dat kinderen met (een risico op) dyslexie een kleinere woordenschat hebben dan kinderen zonder (een risico op) dyslexie. Dyslexie uit zich dus niet alleen door lees- en/of schrijfproblemen, maar ook door problemen in de klankwaarneming en woordenschat. Het is echter nog niet duidelijk of en hoe deze twee zaken samenhangen. Ao wil onderzoeken of jonge kinderen (van ongeveer 20 maanden oud) ook een andere klankwaarneming laten zien. Daarnaast wil ze de relatie tussen de waarneming van spraakklanken en het leren van nieuwe woorden onderzoeken. Ze zal hierbij  kijken of er verschillen zijn tussen kinderen met en zonder een risico op dyslexie. Het doel is om een beter beeld te scheppen van de vroege kenmerken van dyslexie, waardoor in de verre toekomst wellicht al diagnoses gesteld kunnen worden nog vóórdat kinderen kunnen lezen en schrijven.

EEG

Door middel van een EEG-onderzoek bekijkt Ao hoe de hersenen van kinderen reageren wanneer ze verschillende klanken horen of juist wanneer ze nieuwe woorden leren. Hiervoor is zij op zoek naar kinderen van 20 maanden oud. Zowel kinderen waarvan één of beide ouders dyslexie hebben, als kinderen zonder erfelijke aanleg komen in aanmerking voor het onderzoek.

Geïnteresseerd?

U kunt uw kind inschrijven via het online inschrijfformulier. Wanneer uw kind de leeftijd van 20 maanden heeft bereikt, en het testen al is begonnen, zal er contact met u opgenomen worden voor een afspraak.

Meer weten?

Lees ook dit artikel over Ao’s onderzoek op de website van de Universiteit Utrecht.